"reprezentant" - 499

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » "reprezentant" - 499

 

reprezentant” - 499

 

 Nie powierzajcie tajemnic kraju i narodu

 Komuś kto sprzeniewierzył się już raz w przeszłości

 Jednemu i drugiemu kradnąc w bezczelności

 Dobrobyt w trudzie zdobyty i znoju

 

 Zdradzi po raz wtóry

 Znam takich szubrawców

 Co z urodzenia w rodzinie przeklętej

 Nie o państwie myślą

 A łapówie wziętej

 Do kabzy złodziejskiej

 Szmatławego rodu

 

 Patrzcie na jego gębę

 Patrzcie też na łapy

 A już najbardziej na dobra doczesne

 Jakimi obrasta bez wskazania źródła

 Skąd czerpał korzyści innym niedosiężne

 

 A jeśli zaniechacie w imię kolesiostwa

 Swojej czujności dla dobra ogółu

 On się obłowi na tyle dostatnio

 Że reszta zostanie jak w zaprzęgu muły

 

 Ciągnące wóz pusty

 Do cna zrabowany

 Przez nieostrożność wielką

 Takiemu oddany

 Co Polskę traktuje jak dywan zdeptany

 Dla wygody jemu przez głupców oddany

 

 *