3 - Laserowe światło gwiazd

wiersze wybrane + HISTORIA  » Giordano, Mikołaj, Andrzej  » 3 - Laserowe światło gwiazd

Największym błędem a zarazem naukowym dramatem światowej nauki o laserach jest przekonanie, że światło laserowe jest ściśle związane z wynalezieniem i zbudowaniem lasera.

 

Bowiem światło laserowe nie jest związane, z  wcześniej wspominanym wynalezieniem laserów przez człowieka, ale ze zjawiskiem NADMIARU ŚWIATŁA.

A to zjawisko występuje jako naturalne w przyrodzie. A na Słońcu  od samego momentu jego powstania.

 

Ale co tam na Słońcu - o czym za chwilę - to zjawisko występuje także w przyrodzie tutaj na Ziemi i też niemalże od samego momentu tej Ziemi powstania. A przynajmniej od tego momentu gdy ze składników gazowych na Ziemi pojawiła sie woda.

 

Bowiem kiedy tylko na planecie pojawiła się woda to także pojawiły sie na niej zjawiska atmosferyczne zwane błyskawicami albo piorunami.  I właśnie wewnątrz tych błyskawic, w ich kanale przewodzącym, ujawnia sie nadmiar swiatła, który skutkuje tym, że gdy dostatecznie śilna, gruba błyskawica "oprze się" o powierzchnię ziemi pod kątem prostym do niej, to z górnego otworu takiej błyskawicy wytryska strumień światła laserowego - dającego te efektowne twory świetlne ponad chmurami burzowymi.  Których to zresztą też swiat naukowy dotąd nie potrafi sobie wytłumaczyć.

A teraz przynajmniej wie.

 

I to zjawisko NADMIARU ŚWIATŁA  występuje oczywiście na Słońcu powodując w konsekwencji powstanie światła laserowego, które jako jedyny rodzaj promieniowania świetlnego i cieplnego ma zdolnośc ODRZUCENIA tego nadmiaru energii cieplnej jak najdalej od źródła czyli od Słońca - ratując je tym samym od zagotowania się we wlasnej temperaturze.

 

Dowody na laserowy charakter światła Słonca a więc i wszystkich równych mu wiekiem gwiazd na następnych podstronach.