5 - Chromosfera - królowa życia

wiersze wybrane + HISTORIA  » Giordano, Mikołaj, Andrzej  » 5 - Chromosfera - królowa życia

Chromosfera - można by ją nazwać królową życia BIOLOGICZNEGO we Wszechświecie,  gdyby otoczki gazowe gwiazd były dostatecznie rozpoznane.

Ale co ty mówić o innych gwiazdach, skoro nasza cywilizacja opanowana przez pożal się Boże astronomów nie potrafiła jak dotąd docenić jej znaczenia na naszej życiodajnej gwieździe.

 

Bo to właśnie chromosfera ma tę niesamowitą zdolnośc zamieniania napierającego od spodu nadmiaru światła i energii emitowanej przez fotosferę w błogosławione światło laserowe mające jako jedyne zdolność odrzucania tego nadmiaru ciepła jak najdalej od gwiazdy, chroniąc ją przed zagotowaniem się we wlasnej temperaturze i przy tym zniszczeniu być może całego towarzyszącego jej układu planetarnego.

 

Zaś złużą do tego twory zwane przez astronomów paluchami, lub falującym lanem zboża jakie znajdują się na zewnętrznej stronie chromosfery.  One to falująć powodują, że kążdy z nich jak kłos w lanie zboża w różnych momentach znajduje się w pozycji idealnie prostopadłej do powierzchni fotosfery skąd emituje w przestrzeń swiatło laserowe.