8 - Pociemnienie brzegowe tarczy słonecznej

wiersze wybrane + HISTORIA  » Giordano, Mikołaj, Andrzej  » 8 - Pociemnienie brzegowe tarczy słonecznej

O zjawisku pociemnienia brzegowego tarczy słonecznej wspominałem już przy okazji przedstawiania innych z tych 9 dowodów na laserowe światło gwiazd i istnienie powierzchni prostopadłej.

Ponieważ jednak jest to jeden z samodzielnych dowodów z mojego twierdzenia, więc poświęcę mu tutaj kilka zdań.

 

Otóż pociemnienie brzegowe jest spowodowane tym, że lasery chromosfery, które zawsze skierowane są prostopadle do powierzchni Słónca, dla odległego obserwatora patrzącego na półkule gwiazdy, są do niego skierowane pod różnymi kątami.

Te na centrum równika - prostopadle, (powierzchnia prostopadła) ale wszystkie inne już pod jakimis kątami do obserwatora. Zatem nie ma 100 % możliwości "zaglądania" w ich otwory emisyjne, dlatego ich światło kierowane do takiego obserwatora jest słabsze.  Stąd te położone na skraju tarczy słonecznej lasery są widziane już z boku i ich słabsze światło powoduje to pociemnienie brzegowe.

 

Nie wiem czy doczekam rewolucji w astronomii spowodowanej moim odkryciem ale przewiduję, że być może już niedługo cywilizacja nasza wyśle w przestrzeń kosmiczną sondę, która wybiegnie daleko poza nasz uklad słoneczny i będzie miała możliwość przekazywania obrazu naszej gwiazdy dziennej z punktu widzenia tej sondy.

Bo wtedy dojdzie jeszcze jeden TWARDY dowód na moje twierdzenia, gdyż z całą pewnością da się wtedy zauważyć powiększające się to pociemnienie brzegowe na tarczy słonecznej.