Abdykacja - 581

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Abdykacja - 581

 

Abdykacja - 581

 

Kiedy nogi już słabe

 Ale myśli wciąż jasne

 Czas zdjąć ciężary z ramion

 Na innych nałożyć

 I z czołem podniesionym

 Przed przyszłością stanąć

 Pozwalając też innym

 Karty swe wyłożyć

 

 Wiarę mając niezłomną

 Że dzieło podejmą

 Że nie zaprzepaszczą co już jest zrobione

 Kierując nawę idei

 Ciągle w słuszną stronę

 Poświęcą się dla innych

 W naszym wspólnym domu

 

 Historia to doceni

 Jako ja doceniam

 Com zawsze głosił prawdę

 Że praca dla innych

 Nie może się opierać na celach naiwnych

 Że dzieło tylko w twych rękach

 Może być spełnione

 

 Zawsze będą następni

 Gotowi trud podjąć

 A rola twoja jeno

 Troskać się powinna

 By na znaczonym szlaku

 Nić przędła się silna

 Nie dając przepaść celom

 Co świata ostoją

 

 *