Archeolodzy - 579

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Archeolodzy - 579

 

Archeolodzy” - 579

 

Wyławiają z wody

 Wykopują z ziemi

 Wyciągają z błota

 Jako ta hołota

 

 Co szacunku nie ma dla własnej historii

 Śmieci przez wroga zostawione

 Podnosząc do glorii

 

 Myjąc je

 Odnawiając

 Na cokołyi pchając

 Dla „prawdy historycznej”

 Krzywd zapominając

 

 Bo pojednać się trzeba

 Słychać tłumaczenie

 Ale prawda wyłazi co gdzieś w głębi drzemie

 Że dla szmalu to robią

 Nie ważne od kogo

 Byle kabzę nabijać

 Można służyć wrogom

 

 Co tam honor narodu co niegdyś pod butem

 Leżał gdzieś przydepnięty

 Traktowany knutem

 Liczy się teraźniejszość

 I ich apanaże

 Z łaski od wroga dawnego

 Otrzymane w darze

 

 Ale ja wam powiadam

 O !

 „archeolodzy”

 Jeśli dawny wróg bliższy

 Niż honoru orzeł

 To chwila ta może

 Jest już bardzo bliska

 Gdy zamiast orzełka w klapie

 Błyśnie tam swastyka

 

 *

 

Tym, którzy niedawno wyciągnęli z bagna

 hitlerowski transporter gąsienicowy

 i zamierzają go poddać renowacji a potem do muzeum II Wojny Światowej