Dewot polityczny - 459

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Dewot polityczny - 459

 

Dewot polityczny – 459

 

 Nikt nikomu nie broni mieć własnych poglądów

 Jaskrawie jednostronnych

 Po stronie jednego

 Stawiających nad wszystko tylko racje jego

 Walcząc na każdym froncie o interes swego

 

 To jest prawo żołnierza

 Ba

 Rycerza prawie

 Jeśli w jednym szeregu wbrew wrogiej nawale

 Staje by nawet życia nie oszczędzać wcale

 To jest jego honor

 I za to go chwalę

 

 Jeśli jednak ten żołnierz pcha się na arbitra

 Co niby ma osądzać

 Czy walka jest czysta

 Trzymając za plecami półmetrowy majcher

 By swojemu dopomóc

 Przy przegranej walce

 

 Tak samo jest w polityce

 Walcz

 To twoje prawo

 Jednak gdyś sprawozdawcą za wspólne pieniądze

 To wara ci popierać

 Jedną z dwojga strony

 Bo zasłużysz na medal jako zasłużony

 Dewocji politycznej

 Wyrzutek nie chrzczony

 

 *