Ewolucja - 473

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE  » Ewolucja - 473

 

Ewolucja - 473

 

 O najpotężniejsza z potężnych

 Największa i nieogarniona

 O twarzach nieskończoności

 W kształtach niedościgniona

 

 Nie masz równych na świecie

 Jaki nam został dany

 W tworzeniu nowego życia

 I rządzeniu nim samym

 

 Gotujesz w tyglu swoim twory tak niesamowite

 Że pojąć wprost nie można

 Jaki kształt może mieć życie

 

 Masz jednak jedyną słabość

 Co czyni twój hejnał głuchym

 Nie zastąpisz w czymś Boga

 Bo nie potrafisz dać duszy

 

 A tylko wtedy twe dzieła osiągają spełnienie

 Gdy dusza nieśmiertelna

 Życie zamienia w istnienie

 

 Wówczas dopiero można

 Tryumfalnie to orzec

 Największym dziełem lecz wspólnym

 Jest na tej Ziemi

 

 Człowiek !

 

 *