Gwiazdom - 25

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Gwiazdom - 25

 

Gwiazdom - 25

 

 

 Ile by was być musiało

 W głębi firmamentu

 By choć kilku z nich dostrzegło

 To wspaniałe piękno

 

 Że nie kłęby zwykłych gazów

 Zbite grawitacją

 Ale czysta doskonałość

 Połączona z gracją

 

 Nie gorące paleniska

 Jak to tkwi w ich głowach

 Lecz ideałowi bliska

 Widoczna połowa

 

 Co kieruje w naszą stronę

 Światło doskonałe

 Miliardami swych laserów

 Głosząc gwiazdy chwałę

 

 Zaś ciemnota panująca

 W głowach

 „naukowców”

 Niech zostanie tam na zawsze

 Na pohybel głupcom

 

*

 

Tym zapyziałym „zawodowym astronomom”,

 którzy są ślepi na opublikowane w internecie twierdzenia

 że gwiazdy emitują światło laserowe