Historia - 48

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE  » Historia - 48

 

Historia - 48

 

 Z najwyższych gremiów pochodzi Kosmosu

 Na Ziemi zaczynała z garstką papirusu

 Poprzez tabliczki z gliny

 I skóry wołowe

 By prawdy pilnować starej i tej zupełnie nowej

 Aby nie dopuszczać do jej fałszowania

 Gmachu z cegieł załganych

 Przez kłam budowania

 

 Założenia takie

 Obowiązkiem wielkim

 Złożono na barki Ziemi ludów wszelkich

 Nie dając wyboru

 Dla wszelkiego kłamstwa

 By zaistnieć mogły

 Sprawiedliwe państwa

 

 I tak się by się stało

 Na planecie naszej

 Gdyby nie faryzeusze

 W swej mnogości całej

 Jeszcze się nie rozmnożyli

 Bez granic potomstwem

 Co żywić się może tylko

 Podłym łgarstwem

 

 Dziś togi historyków włożyli obszerne

 Mając się za włodarzy

 Prawdy niepodzielnej

 Jednak nie tej jedynej

 W Kosmosie spisanej

 Ale swojej prywatnej

 Dla zysku bazgranej

 

 I nie na papirusie

 Glinie

 Czy też skórze

 Lecz w zaciszu bibliotek

 Palcem w kurzu brudzie

 

 Opamiętajcie się więc

 Nędzne fałszerzyki

 Bo kiedyś wpadniecie

 Nie

 W fałszywe wnyki

 Gdzie to dokonacie żywota marnego

 Ale też

 O ironio

 Prawdą spisanego

 

 *