Hołd - 23

wiersze wybrane + HISTORIA  » ULUBIONE  » Hołd - 23

 

Hołd - 23

 

 

 Choćby

 Całe złoto świata

 Złożyć w jedno miejsce

 Choćby

 Stu mędrców myślało

 Przez lat sto tysięcy

 Choćby

 Myśli wszystkich ludzi

 W jeden pomysł wstrzelić

 To i tak

 Nie może powstać stosowny obelisk

 

 Aby Temu co świat stworzył

 Oddać cześć właściwą

 

 Musi być o wiele więcej

 I z innym pomysłem

 Niż z betonu nowe monstrum

 Wstyd niosące wszystkim

 

 Niech matka weźmie na ręce

 Dziecko ukochane

 I niech ono w stronę Nieba

 Odda gest serdeczny

 Że dziękuje

 Że go kocha

 I niech będzie wieczny

 

 Niech się dalej opiekuje

 Światem tym wspaniałym

 Byśmy dalej czcić Go mogli

 

Głosząc jego chwałę

 

 

 *