Ile ? - 389

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE  » Ile ? - 389

 

Ile ? !!! - 389

 

 Ile potrzeba Słoneczko twej nieprzebranej jasności

 Aby rozplątać im węzły

 W głowach pełnych ciemności

 Jakich jeszcze dowodów na twe logiczne istnienie

 Dostarczyć muszę nieukom

 By choć troszeczkę zmienić

 Ich ślepy kąt patrzenia na twe jasne oblicze

 Z tą nędzną niezdolnością

 Widzenia tam korzeni życia

 

 Co w chromosferze zawarte i nam je ofiaruje

 Tajemnym mechanizmem

 Jakie promienie kryją

 Dając szansę ludzkości co żyje w twojej bliskości

 Osiągać poprzez życie

 Drogę w Kosmos najprościej

 

 Póki nie zrozumieją prawdy tej prostej prostotą

 Będą i pozostaną naukową hołotą

 Co na nadmorskiej plaży tyłek goły wypina

 Myśląc

 Że po to jesteś

 By zmieniać ich w murzyna

 

 A ta ciemnota w pigmencie świadczy tylko o jednym

 Że są niezdolni widzieć

 I pozostaną ciemni

 Bez szansy na zrozumienie

 Mechanizmów Wszechświata

 Dzięki którym na Ziemi

 Życie z istnieniem się splata

 

 Pozostaną przy życiu

 Odrzucając istnienie

 Jakie daje im szansę oderwania od Ziemi

 I szybowanie w przestrzeni

 Kosmosu także dla ludzi

 Pod jednym wszakże warunkiem

 Że nauczą się umieć

 

 Dostrzegać nie tylko skórą dotyk twój życiodajny

 Ale myślą rozwartą

 Odsłonią wszystkie karty

 Jakie w talii im dałem odkrycia poznanego

 Że bryłą gazów nie jesteś

 Od początku swojego

 

 Ale ktoś kto tym rządzi w sposób tak niepojęty

 Dał ci ten płaszczyk cudowny

 Co laserami tętni

 Ciepło przecz odrzucając poza planet orbity

 Dając życie na Ziemi

 I chłodząc twoje oblicze

 

 *

 

 

 Wiersz nawiązuje do mojej pracy naukowej, w której udowadniam,

 że światło gwiazd ma charakter laserowy.

 Dzięki czemu jest możliwe życie na otaczających gwiazdę układach planetarnych.

 

 

 

 

 

 

 

*