Judasze - 102

wiersze wybrane + HISTORIA  » POLITYKA  » Judasze - 102

 

Judasze - 102

 

 

 Gdy czasem z towarzyszem Kobą

 Miałem możliwość rozmawiać

 To on przy każdej okazji

 Zwykł zawsze mnie przestrzegać

 „Jeden Judasz w sztabie

 Jest o wiele groźniejszy

 Niż kilka dywizji pancernych

 Wroga

Na polu bitwy”

 

 Ale skąd Stalin wizjoner

 Mógł przewidzieć te czasy

 Że kiedyś będą sztaby

 W których same Judasze

 

 *

 

 Ze Stalinem rozmawiałem w poprzednim wcieleniu,

 gdzie jako Rosjanin polskiego pochodzenia

 brałem udział w Rewolucji Październikowej

 po stronie bloszewików.