Kastowość - 763

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Kastowość - 763

 

Kastowość – 763

 

 Cóż z tego

 Że kraj to rozległy

 A naród potężny

 Historią wpisany w ogromne pomniki

 Skoro czerń czarna na jego honorze

 Plamą się jawi

 Jako system dziki

 

 Bo tylko taki może

 Łajdacko budować

 Dobrobyt bogaczy dziecięcymi rączki

 Co rączyny mają jako te gałązki

 A pracować muszą niemal w pałąk zgięci

 

 Inaczej głód zajrzy do oczu rodziców

 Oczu

 Co już nawet zapłakać nie mogą

 W nędzę zaplątani

 Tą przeklętą drogą

 Jaką od urodzenia stąpać tylko mogą

 

 Bo z racji urodzenia nędza jest im dana

 Państwową pieczęcią w tradycję wpisana

 Szansy się wyrwania

 Nie dając im żadnej

 Pięścią miejsce wskazując

 Oczywiście na dnie

 

 Nie miej więc pretensji do wiersza poety

 Jakim ciebie piętnuję

 Narodzie ogromny

 Bo dopóki nie zmyjesz plamy tej z oblicza

 Szacunku nie zaznasz

 I dobrego słowa

 Raczej klątwą obłożę

 Przyszłości twej drogę

 Szydząc z twojej tradycji

 Tak dla biednych wrogiej

 *

 

Po prostu Indiom