Lumpenproletariat - 774

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Lumpenproletariat - 774

 

Lumpenproletariat – 774

 

 Wbiła sobie plutokracja nóż w plecy samemu

 Nawołując do bojkotu aktu wiadomego

 Co to zawsze miała w gębie

 Go i na sztandarach

 Nawołując innym razem

 Szerzej

 Szerzej wiara

 

 Idźmy wspólnie do wyborów i na nas głosujcie

 Bo my tylko wasze druhy a inne to zbójce

 Co was złupią i ograbią z czego tylko da się

 Przeto zawsze pod ochronę naszą uciekajcie

 

 A ja zanucę wam tango

 Tango na tysiąc pa

 Nie wierz już nie wierz przenigdy

 Że pluto ci coś tam da

 

 Bo gdybyś ty wiedział głupolu

 Jak oni cię nazywają

 To by cię krew zalewała

 Na tej drodze do raju

 

 Do raju gdzie jako równy miałeś zostać burżujem

 Ale żeś głupi jak kolek

 Więc nazywają cię ciulem

 I to w dobrym humorze

 Bo kiedy zły im nadejdzie

 Przezwiska walną cię batem

 Bo przecież nie muszą się liczyć

 Z jakimś

 Lumpenproletariatem

 

 Wystarczy jak dzwonkiem zadzwonią

 Jak na baranów stado

 By stado poszło na lewo

 Albo też całkiem w prawo

 

 Wypnij się więc demosie

 Na tych co w nosie cię mają

 I dla własnego biznesu

 Do urny zachęcają

 

 Albo też zniechęcają

 

 *