Lustro - 789

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Lustro - 789

 

Lustro - 788

 

 Spojrzyj czasem w lustro

 Nie z bliska

 Z daleka

 Oglądając nie siebie

 Lecz widok człowieka

 Aura jaką zobaczysz

 Może ci podpowie

 Czy na pewno zasługujesz na to miano:

 

 Człowiek

 

 Nie spoglądaj na pryszcze

 Blizny

 Zadrapania

 Ale przeniknij do wnętrza

 Co lustro odsłania

 W tajemnym widoku

 Wprost nie do pojęcia

 Zawierając sens cały twojego tu przyjścia

 

 Czy je wypełniłeś

 Z przeznaczeniem

 Godnie

 Czy tylko nosiłeś przysłowiowe spodnie

 Grając męża na scenie

 Życia poza lustrem

 A tak po prawdzie będąc

 Złudą ludzkich uciech

 

 Odejdź trochę dalej

 Czy się obraz zmieni

 Czy zwiększy się czy zmniejszy

 Przez duszę kształtowan

 Sygnalizując ślady twoje na tej ziemi

 Czy chciałbyś je pokazać

 Czy ze wstydem schować

 

 Bo lustro obok Boga najlepszym jest sędzią

 Co wyrok ci położy na dłonie otwarte

 I na tym rozdziale w życiu dokonanym

 Zapisze

 Lub przekreśli

 Twej historii kartę

 

 *