Mazanie - 342

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Mazanie - 342

 

Mazanie - 342

 

Jak łatwo zakłamać historię technikoloru farbą

 Rozmazując na taśmie śmieci znajdowane

 Byle gdzie

 Po śmietnikach

 Gdzieś wyszukiwane

 A potem „pieczołowicie” w całość posklejane

 

 

Jak łatwo z małych kłamstewek

 Wierutne kłamstwo stworzyć

 Dziełem potem nazwane przez płatnych klakierów

 Szkodę tym czyniąc większą bo depczącą pamięć

 Co w historii być winna

 Jak święty sakrament

 

Mamy potem elity

 Mózgami pokraczne

 Co ze świętości szydzą

 Wręcz nie wiedząc o tym

 Bo czasu nie miały ich skrzywione nacje

 Dać im książkę do ręki

 By poznały prawdę

 

Jakże ma funkcjonować nauka w historii

 Kiedy macher od filmu

 Szmal ma przed oczami

 Wiedząc też doskonale

 Że łatwiej omamić

 Tych co już ogłupieni bezsensu filmami

 

Nie da się z tym walczyć inaczej

 Niż wskazując palcem

 Te stada reżyserów zakłamanych kłamców

 Co za nic historię mając

 Jako i też prawdę

 Tylko o jedno dbając

 Swą nabitą kabzę

 

 *