Melodia wiersza - 455

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Melodia wiersza - 455

 

Melodia wiersza – 455

 

 Wiersz bez własnej melodii jest tylko pustym dzwonem

 Z papieru sklejonym

 Coś tam do kogoś mówiącym

 Liter rzędem kleconym

 

 Niby coś przynoszącym

 Niby coś tam dającym

 A przecież każdy widzi

 Że nie jest to jasne słońce

 

 Opar raczej to mglisty

 Ni z trunku

 Ni z omamu

 Serwowany maluczkim na chwałę mrocznemu panu

 Co ich poezją dowodzi

 Co im wyznacza drogi

 I pieśni się obawia co zabrzmi jak pieśń na rogu

 

 Co to ją kiedyś Wojski

 Grał na poezji chwałę

 By brzmiała po wszystkie czasy

 Walcząc z białawym nawałem

 

 Bieli co beztalencia

 Orężem jest i maczugą

 A także moim zdaniem trumną będzie niedługo

 Gdy wszyscy zrozumieją

 Że bez melodii wiersz niczym

 Nawet gdyby się zrodził w krakowskich baranów piwnicy

 

 *

 

 Miłośnikom tak zwanych „białych” wierszy

 Chociaż ???

 Jak kawałek najczęściej bzdurnej prozy pisanej w chorągiewkę może być wierszem