Na przekór - 533

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Na przekór - 533

 

Na przekór - 533

 

A jednak jesteś piękna na przekór wszystkiemu

 Betonom

 Asfaltom

 Zbrojeniom do tego

 Złym ludziom co tylko czyhają na ciebie

 By wydobyć

 Przerobić

 Na zyski dla siebie

 To co w twych żyłach płynie

 Co jest twoją tkanką

 A dla nich

 Nienasyconych

Zwyczajną rąbanką

 

 Powierzchnię już splugawili śmieciem zostawionym

 Opakowaniem wszelkim

 Przez nich nie strawionym

 Wyplutym na szyderstwo dla widoku z nieba

 Ich butnym zawołaniem

 Mamy co potrzeba

 

 A jednak twoje piękno nie do cna zniszczone

 Schowane w zagajnikach

 W zapomnianych stronach

 Gdzie słowik jeszcze zanuci arię zakochanym

 Tym

 Co swym działaniem leczą twoje rany

 

 Im poświęcam te słowa wzbudzone porankiem

 Promieniem słońca złocistym

 Na chmurach firanki

 Piszące pozdrowienia dla tobie życzliwym

 Co na przekór wszystkiemu

 Pragą być szczęśliwi

 

 *