Naśladowanie - 670

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Naśladowanie - 670

 

Naśladowanie - 670

 

 Śpiewał o wolności niemalże bez granic

 Jaką mają zwierzęta

 Na prerii

 Na stepie

 Gdzie im się nie zagradza przestrzeni dostępnej

 I każde w każdą stronę

 Może sobie przebiec

 

 Gdzie nie ma ogrodzeń

 Płotów

 Murów także

 Cenzury nie uświadczy tej znienawidzonej

 A wolność wszechobecna

 Pozostaje domem

 Dla małych i dla dużych

 W tej swobody zonie

 

 Nie wziął jednego wszakże

 Śpiewak pod uwagę

 Że w tej bez granic wolności krainie

 Zwierzęta aby przeżyć

 I móc pokarm trawić

 Muszą...

 Muszą niestety

 Pobratymca zabić

 

 Rzecz jasna słabszego

 

 I można by machnąć ręką na te barda pienia

 Gdyby nie fakt tragiczny

 Że wzięła je ziemia

 Moja rodzinna w swe użytkowanie

 Dając za przykład zwierzę

 Do naśladowania

 

 Dzisiaj aby przeżyć w moim kraju drogim

 Winieneś mieć pazury

 Kły

 Lub chociaż rogi

 Bo inaczej padniesz

 Wśród tchnienia wolności

 A ludzkich hien stada rozwloką twe kości

 

 *

 Po prostu Kaczmarskiemu