Nie łatajcie - 664

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Nie łatajcie - 664

 

Nie łatajcie – 664

 

 Nie próbujcie łatać historii sparciałymi łatami

 Zszywać zardzewiałą igłą

 Nitką zakłamaną

 Klajstrując jej materię tych wypocinami

 Co w bagnie polityki siedzą ubabrani

 

 Wyciągajcie ją na wierzch taką jaką była

 Kiedy wraża kula sukno jej przebiła

 I nie ważne nawet

 Z jakiej padła strony

 Bo tego nie osądzi

 Nikt

 Kto nie szalony

 

 Czasu się w żaden sposób

 Nie da przenieść w czasie

 Uwarunkowań

 Tak skomplikowanych

 Że nigdy nie będzie wiadomym nam dane

 Kto poniósł w walce boleśniejsze rany

 

 Ważne na zawsze jedno pozostanie

 Nauka dla mądrych

 Przestroga dla głupców

 By wcześniej myśleć niż sięgać po kamień

 Do uderzenia

 Na oślep

 Do tyłu

 Przez ramię

 

 Patrzcie przed siebie krocząc w nowe światy

 Do niegdysiejszych czasów

 Jako pięść do nosa

 Pasujących zazwyczaj

 Spod każdego znaku

 Jako zgrzytanie po szkle i złamana kosa

 

 Nikt nigdy nie będzie z niej zadowolony

 Jeśli bezstronnej nie trzyma się strony

 A chciałby ją nosić

 Na swoich sztandarach

 Tylko na własna chwałę

 Innych zaś spotwarzać

 

 Przepędźmy krawców nędznych

 Razem z ich warsztatem

 Niechaj na gałganach talent wykazują

 A postawu sukna jedynej historii

 Swoimi łatami

 Widoku nie psują

 

 *