Nieodmienna - 756

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Nieodmienna - 756

 

Nieodmienna - 756

 

 Wszyscy się ciebie boją

 Ze mną bez wyjątku

 Bo kiedy woda ust sięga nie podajesz słomki

 Nie mamisz obietnicą

 Nie kłamiesz nadzieją

 A podajesz fakt twardy z wszystkiego odarty

 

 Przeto nie wiem

 Czy kochać

 Cię

 Czy nienawidzić

 Skoro ci ślubowałem wierność ponad wszystko

 Oddając tym samym

 Całą moją przyszłość

 Tylko w twoje władanie jak w opoki kamień

 

 Na którym stopa oparta

 Może niewygodnie

 Ale nie chybotliwie, nie grożąc upadkiem

 Uzależniając to co robię od losu mądrego

 Dając spokoju pełnię

 Wypełnienia jego

 

 Dlatego jeśli ma być

 To co bywać musi

 Jako zapłata za czyn

 Taki czy też inny

 Podaj mi wiedzę o tym na swej tacy prostej

 Bym przyjął ją z godnością osoby dorosłej

 

 Co nie płacze ze strachu przed rózgą karzącą

 Skoro sprawiedliwości miara spełniona być musi

 I abym nie próbował

 Uciekać haniebnie

 Natchnij mnie swą mądrością

 Prawdy nieodmiennej

 

 Co lśni metalem złotym

 Ciężkim

 Bo prawdziwym

 Nie jakimś tam miedziakiem prawie już fałszywym

 Co to daje mieszkowi widok pękatego

 Będąc jednak atrapą

 Beż ciężaru twego

 

 *