Pieczeniary - 443

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Pieczeniary - 443

 

Pieczeniary – 443

 

 Usadowiły się pieczeniary

 Od męskiego – pieczeniarz

 Na czele pochodu kobiet walczących o wolność

 Zapewniając solennie

 Że mają swą godność

 I bronić interesu będą dam niezmiennie

 Na ich kolczastej drodze

 Gdziekolwiek i wszędzie

 

 Niestety

 Obserwacje widza co stoi na boku

 Jako

 Że jest męskiego rodu i widzi najlepiej

 Nie rokują nadziei

 Na zwycięski pokój

 Bo nie są to żołnierki co z bronią u boku

 

 Raczej im towarzysko jest bliżej do władzy

 Której narażać się nie jest ich zamiarem

 Bo co tu dużo mówić

 I się emablować

 Wszak one nie chcą walczyć

 

 A reprezentować !!!

 

 Lekko, łatwo, przyjemnie

 W towarzystwie panów

 Uważając najbardziej

 Na swe bezpieczeństwo

 W ekonomicznej klasie średniej korzeniąc się często

 Nie w głowie im jest przeto

 Ubogich zwycięstwo

 

 One stać na wyjazdy do zamorskich klinik

 Gdzie nieszczęścia dzieci szybko zlikwidują

 Przeto nie będą walczyć

 I w walce się męczyć

 Skoro starcza zupełnie

 Jeśli głośno brzęczeć

 

 *