Postęp - 560

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Postęp - 560

 

Postęp – 560

 

 „Postępu nie da się powstrzymać”

 Najważniejsze to bodaj słowa jakie nosiła ziemia

 Tak wagą jak i znaczeniem

 Przyszłość rysując blaskiem

 Albo też mrocznym cieniem

 

 Jeśli się bowiem znajdą w dłoni dobrych władaniu

 To jako jutrznia na niebie

 Rozświetlą wszystko bez granic

 

 Jeśli zaś w mocy władania

 Zostaną kogoś podłego

 To może wyniknąć z tego coś wręcz potwornie złego

 

 Uważajcie włodarze

 Melioranci rzeki

 Co postęp niesie wszelki od krańca do krańca

 By biegu jej nie kierować

 Na zbrojne uciechy

 Ostrzeniem noży bagnetów

 Nie czyńcie posłańca

 Posłańcem okrutnej śmierci

 I rozdziału końca

 

 Książka jest przecież ogromna

 Wpisana w los świata

 Nic wam z tego nie przyjdzie

 Kiedy krwawa karta

 Postępem zapisana

 Czymś czarnym będzie zasłaniać

 Tęczę

 Wstającą nadziei co dobru jest dana

 

 Kreślmy więc karty historii

 Coraz piękniej i piękniej

 Niech postęp z nich uczyni

 Dziecka uśmiech radosny

 Przebiśniegi spod śniegu

 Jako zwiastuny wiosny

 Nadzieję niosąc światu

 Z pragnieniem miłości

 

 I niech przeważy żądanie tych gremiów serdecznych

 Co w postępie chcą życia

 Nie zbiorowej śmierci ! ! !

 

 Wtedy to ktoś wysoko

 Być może bardzo wzruszony

 Dopisze do tej księgi swe przyrodnicze strony

 Przyjazne postępowi i dla dobra ludzkości

 Odkrycia dając nowe też służące przyszłości

 

 *