Prowokacja - 836

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Prowokacja - 836

 

Prowokacja - 836

 

 Nigdy nie był i nigdy nie będzie

 Podstęp w działaniu czy w walce orężem

 Szlachetnym

 

 Nawet cel szczytny

 Nie zmyje z zeń znaku

 Jaki zostanie ogniem wypalony

 Na sumieniach takich w walce zanurzonych

 Zamierzających

 Przeciwko

 Tej przeciwnej strony

 Jaką im wyznaczono

 

 Nie dajcie się kupić

 Bo żadne pieniądze

 Nie uwolnią myśli od tego wspomnienia

 Kiedy dla czegoś tam

 Kazano podstępem

 Wedrzeć się prawem kaduka do innych istnienia

 

 Lepiej niech przestępstwo ujdzie karze wszelkiej

 Niżby was to miało pogrążyć na zawsze

 W rozpamiętywaniu tej walki podstępnej

 Jaką stoczyliście w arenie nie świętej

 

 Lepiej w boju przegrać na ubitej ziemi

 Z przyłbicą odkrytą wszelkiej przeciwności

 Bo ważniejszym będzie dla waszej istoty

 To co bodaj na zawsze

 W myśleniu zagości

 

 Spokojnym

 

 Co z tego

 Że medalu nie przypną na zwycięskiej piersi

 Agenta wysłanego na bój tak podstępny

 Jeśli odznaczony

 Zostanie szczodrością

 Tego co zdradą się brzydzi

 Z wszystkiego

 Najostrzej

 

 Nakazując by walcząc

 Unikać podłości

 

 *