Sztandar - 201

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Sztandar - 201

 

Sztandar - 201

 

 Jest sztandar niewidzialny

 Większy niż inne sztandary

 W sercach przechowywany

 Akt nieśmiertelnej wiary

 

 Co jak opoka niezłomna oparcie zawsze dająca

 Byśmy się nie musieli po bezdrożach gdzieś błąkać

 Świadomość jego istnienia przechowując w swych myślach

 Czyniąc go nieśmiertelnym

 Na dumę

 Chwałę

 I przyszłość

 

 Bo póki w sercach naszych twierdza jego nie padnie

 Wróg naszymi myślami

 Choćby chciał

 Nie zawładnie

 

 A on zawsze na czele

 Wśród nas

 I ponad nami

 Załopocze potężnie nad miliona tłumami

 Co zjednoczone ideą

 Ludzi szlachetnych wiodącą

 Otworzy wielkie przestrzenie

 Szansę ludzkości dającą

 

 By wreszcie zrezygnować z naśladowania zwierząt

 Z ich walką o zawładanie

 I pożeranie wszystkiego

 

 Po to właśnie ten sztandar w piersi wspólnej schowany

 Byśmy go mogli rozwinąć

 Jak grzmot ponad wodami

 Co ożywczym strumieniem zmyje miazmaty zwierzęce

 Człowieka

 A nie zwierzaka

 Dając Bogu w podzięce

 

 By rozwijał pieśń dumną ponad swymi głowami

 Świadectwo człowieczeństwa

 Sztandaru

 Co zawsze z nami

 

 *