Tęsknica - 551

wiersze wybrane + HISTORIA  » ULUBIONE  » Tęsknica - 551

 

Tęsknica - 551

 Jak można tęsknić do czegoś

 Co całkiem nieznane

 Mgiełką zaledwie nikłą w myślach zapisane

 Przeczuciem raczej niż wiedzą na sznury nizane

 Korali zdarzeń przyszłych

 Na wodzie pisanych

 

 A jednak tkwi to w wielu jak miraż w pustyni

 Czyniąc nadziei zaczyn

 Przyszłych bochnów chleba

 Którymi karmić pragnie do Nieba idących

 Każdy kto poczuł w piersiach

 Ten ucisk tęskniący

 

 Chciałby pozrywać pęta sobie nałożone

 Celem co gdzieś w oddali zaledwie majaczy

 Ofiarowując innym dary wymarzone

 Nie biorąc nic dla siebie

 Z tej niebiańskiej tacy

 

 Jednym to się udaje

 Drudzy padną w boju

 O innych nie o swoje korzyści toczonym

 Zamiarem boskiej ręki

 W błękicie znaczonym

 Co kiedyś ich umieści pośród nagrodzonych

 

 Idą przeto przed siebie

 Ciągnięci tęsknicą

 W duszy bardziej niż w sercu

 Mając drogowskazy

 Nie jako ślepcy z laską

 Ale górołazy

 Szukając grani szczęśliwej

 Wyśnionym obrazem

 

 Po niej to przejdą na ścieżkę do szczytu wiodącą

 Czując oparcie w myśli

 Która nie zawodzi

 Pozwalając im stanąć

 Na szczycie ogromnym

 Pośród mrowia ludzkiego

 Czyniąc wiekopomnym

 

 *