Udziwnianie - 199

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Udziwnianie - 199

 

U D Z I W N I A N I E - 199

 

 Muzy moje nieszczęsne

 Najbardziej poszkodowane

 Poniewierane okrutnie

 Ciągiem postponowane

 

 Czy to na kartkach prozy

 Poezji

 Eseju nawet

 Okaleczane powszechnie piórem bez żadnych zalet

 

 Takoż na taśmach filmowych

 Gdzie ludzie bez pomysłu

 Produkować próbują

 Tnąc nożyczkami wszystko

 By potem te okrawki

 Ścinki

 Kawałki

 Kawały

 Wmontowywać mozolnie w filmowy zakalec cały

 Twierdząc przy tym bezczelnie

 Krytyki poparcie czując

 Że oto wiekopomne dzieło właśnie budują

 

 Muzyka i malarstwo

 Też są poszkodowane przez stada bardzo ambitne

 Talentu pozbawione

 Co pacykują po ścianach malarstwem pokojowym

 Kibicując zajadle

 Szczekanemu rapowi

 

 Na każdym kroku kultury widać bardzo dokładnie

 Miałkość

 Którą próbują krasić

 Ubierając w dziwaczność

 

 Fidiasz, Anioł i Szekspir

 W grobach się muszą przewracać

 Widząc jak to ich droga ku manowcom się zwraca

 Przez pastuchów krytyki

 Koślawość gloryfikujących

 I muzy wszelkie szlachetne

 Przecz z kultury pędzących

 

 Może by więc odnowę wszelkiej kultury rozpocząć

 Od przepędzenia krytyków

 Wszystko zaśmiecających

 Co zawartością trzewi swoich brudną substancją

 Budują barykadę

 Beztalencia chroniącą

 Którzy im też w podzięce za łaski traktowanie

 Odpalą szmalu działkę

 Kulturze mówiąc

 Amen

 

 *