Wiara - 89

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE  » Wiara - 89

 

Wiara - 89

 

Czy ktoś potrafi wyjaśnić

 Lubo pomóc zrozumieć

 Postępowanie ludzi

 Prym wiernym wiodący w tłumie

 

 Jak oni mogą pogodzić

 Manifestowaną wiarę

 Z niewiarą w sprawiedliwość

 Co przecież Bogów jest miarą

 

 Po co więc raz w tygodniu

 Pacierze w kościele klepią

 Gdy w panującą na świecie

 Sprawiedliwość nie wierzą

 

 „Co to za sprawiedliwość”

 Wielce się oburzają

 Widząc samochód sąsiada

 Sami pieszo biegając

 

 Nie wiedzą głupcy niestety

 I w tym rzeczy jest sedno

 Że właśnie sprawiedliwie

 Wcale nie znaczy po równo

 

 Jeśli życie łajdackie beztrosko dzisiaj prowadzisz

 Nagrody czekać nie możesz

 Gdy znowu się narodzisz

 Bowiem to sprawiedliwość

 Właśnie boska

 Wyznacza

 Że tam będzie nagroda

 Gdzie kiedyś była praca

 

 Pomyśl więc jeszcze dzisiaj

 Zamiast zazdrościć cudzego

 Co by tu jeszcze dokonać

 Dla dobra powszechnego

 

 Bo właśnie Bóg dobrotliwy

 Patrzący wysoko z Nieba

 

 Sprawiedliwie

 

 Nie równo

 

 Kielichy życia nalewa

 

 By każdy stosownie od zasług

 Był kiedyś nagrodzony

 Gdy jego ponowne przybycie

 

 Na świat

 

 Obwieści bicie w dzwony

 

 *