Zadęcie - 514

wiersze wybrane + HISTORIA  » PIĘTNOWANIE  » Zadęcie - 514

 

Zadęcie – 514

 

Tylko głupiec zdobywa górę set raz już zdobytą

 Nasączając swe ego tą pękniętą płytą

 Gdy na wysokim stołku

 Przy barze knajpianym

 Będzie mamrotał wszystkim o swym dokonaniu

 

 Nie warto pchać się na łodzi w przestwór oceanów

 Na szlaki rozdeptane

 Przez innych bosmanów

 Tylko dlatego

 Że są oceany

 A on sławy jest głodny

 Jak ćpun nie naćpany

 

 Nie warto pisać wierszy wyłącznie dlatego

 Że istnieje poezja

 I papier do tego

 A ktoś wnętrze chce swoje wszystkim uzewnętrznić

 Nie zdając sobie sprawy

 Że po prostu mędzi

 

 Pojmijcie więc herosi ambicją nadęci

 Że dzieło tylko wtedy na coś zasługuje

 Gdy niesie coś nowego innym znaczonego

 A nie tylko wam pomnik

 Gliniany buduje

 

 *