Zależność - 379

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE  » Zależność - 379

 

Zależność - 379

 

Sokołem w kapturze

 Zależnym od ręki

 Co ochłap w nagrodę za lot krótki daje

 Bezmyślnym

 Usłużnym

 Nie znającym kraju

 W jakim żyć mu przyszło i jaki uznaje

 

 Kto nie zna przestrzeni wziętej samej sobie

 A nie z łaski danej

 Po zdjęciu kaptura

 To mimo

 Że kształty zachował sokole

 W swym postępowaniu przypomina szczura

 

 Nie dajmy więc sobie zakładać kapturów

 Na myśl

 Co w przestrzenie wyrywa się śmiało

 Skąd dopiero widać

 Co się widzieć chciało

 A nie to co dane

 I czego wciąż mało

 

 Wykorzystajmy chwilę

 Ostry powiew wiatru

 Jaki sygnałem będzie

 Do więzów zerwania

 Szybując lotem orła w krainy poznania

 Gdzie nie dociera powiew

 Nędzy zakłamania

 

 A tam

 Nad horyzonty rozległej równiny

 Widząc przestrzenie prawdy

 Co skłamać się nie da

 Będziemy wreszcie mogli

 Jako ludzie prawi

 Podjąć dzieło budowy

 Co choć coś naprawi

 

 Ci zaś

 Co za ochłap dany ręką w rękawicy

 Kaptur założyć sobie

 Na oczy pozwolą

 Nigdy nie będą zdolni wolnością się szczycić

 Ani też tego kraju

 Nazywać się solą

 

 *