Zamczyska - 623

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE 2  » Zamczyska - 623

 

Zamczyska – 623

 

 Zamknęli się w wapiennych skorupach

 Uzbrojeni w chitynowe pancerze

 Transparent wywieszając ogromny

 „Nie jesteśmy niczego w potrzebie”

 

 Nie chcemy powiewu od morza

 Zbyteczny jest tu ruch wszelaki

 Żadnych tam enfant terrible

 Co tyczyć nam chcą szersze szlaki

 

 Nam ta droga – drożyna

 W krąg znana

 Upleciona z koronek – atłasów

 Najzupełniej wystarczy w istnieniu

 Gdzie nie słychać inności hałasów

 

 Nie do walki jesteśmy stworzeni

 Ale aby opiewać co piękne

 Z muzy naszej uczynić bez zgrzytów

 Nam przynajmniej nieustające święto

 

 Nie będziemy się plątać

 W problemach

 Niech świat je sam rozwiązuje

 Nam wystarczy

 Że nasze pozycje

 Sitwa nasza od lat okupuje

 

 Trwać będziemy na naszych redutach

 Chroniąc dobra od lat posiadane

 Niepotrzebny jest nam nikt tu inny

 Zwłaszcza taki

 Co wnosiłby zamęt

 

 Patrzę z zewnątrz na te ich zamczyska

 Szczerbatymi blankami zwieńczone

 Myśląc

 Przecież to biedaczyska

 Zapatrzone do wnętrza...

 Zmęczone

 

 Biorę zatem materiał do ręki

 Skąd transparent się taki pojawia

 Nie jesteście jako ogon pawia

 Ale z bagna puszczane bąbelki

 

 Zaś pancerze z wapienia - chityny

 Nie rycerzy pancernych to zbroja

 Lecz robaczków i płazów

 Przyziemnych

 Żuczków czarnych

 Rodzących się w ...

 

 *