Żydowski żal - 305

wiersze wybrane + HISTORIA  » RÓŻNE  » Żydowski żal - 305

 

Żydowski żal - 305

 

 Żalił się w getcie Żyd pewien

 Polakowi pewnemu

 Jak przeklęty los spotkał

 Naród ich na tej ziemi

 

 Jak okropnie ich Niemcy w getcie prześladują

 Głodząc

 Paląc

 Poniżając

 I wreszcie mordując

 

 Jednak te wszystkie tortury

 Zbrodnie i upodlenia

 

 Choć z wielkim trudem

 W końcu do zniesienia

 

 Bo coś zupełnie innego

 W tym więzieniu nas boli

 Nie z obcej ręki krzywda

 Lecz uczestnika niedoli

 

 I ponad te wszystkie zbrodnie

 Tortury

 I hitlerowskie draństwa

 Najbardziej jednak boli

 Cios pałką

 Zadany ?

 

Tak, tak !

 

Ręką żydowskiego policjanta

 

 *